ไวน์หลุม

ไร่องุ่นบนเกาะลันซาโรเต (Lanzarote) ของสเปน ซึ่งเป็นเกาะสำคัญของหมู่เกาะคะนารี (Canary) ในมหาสมุทรแอตแลนติก มีภูเขาไฟหลายลูก เป็นอีกอย่างหนึ่งที่มนุษย์ผู้ทำไวน์พยายามอยู่กับธรรมชาติ โดยเมื่อภูเขาไฟประทุจะทำให้เถ้าถ่านพุ่งออกมาทับถมกันอย่างมากมาย เจ้าของไร่องุ่นจึงหาทางป้องกันด้วยการปลูกองุ่นในหลุมลึก เพื่อให้รากขององุ่นหยุ่งลึกลงไปในดินอยู่เบื้องล่าง ขณะเดียวกันการขุดหลุมยังเป็นการช่วยเก็บกักความชื้นจากอากาศเพื่อทำให้องุ่นเติบโตได้ เพราะแม้จะอยู่บนเกาะล้อมรอบด้วยทะเล แต่สภาพอากาศของที่นี่ก็แห้งแล้งlum4

lum9

lum1

lum2

lum3

lum5

lum6

lum7

lum8

lum11

lum10

Thawatchai Tappitak

ธวัชชัย เทพพิทักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่าง ๆ รวมทั้งด้านอาหาร เคยเดินทางไปทำไวน์ในยุโรป 5 ปีครึ่ง จึงนำประสบการณ์ด้านดังกล่าวมาถ่ายทอดสู่แวดวงที่เกี่ยวข้อง นานกว่า 20 ปี เป็นกรรมการตัดสินไวน์ บาร์เทนเดอร์ ฯลฯ ปัจจุบันเป็นคอลัมนิสต์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และนิตยสาร เช่น Thailand Restaurant News,GQ,Gastrogsm ฯลฯ นอกจากนั้นยังสอนไวน์ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ------------- ข้อมูลบทความ/ภาพ/วิดีโอ ในเว็บไซต์ ThatwatchaiGURU.com เป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียน การนำไปเผยแพร่ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ (นอกจากการแชร์) ต้องได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ----------- ติดต่อ: ThawatchaiGURU@at-Bangkok.com

You may also like...