“มาสเตอร์ ออฟ ไวน์”ใหม่ล่าสุด

ต้นเดือนมีนาคม 2562 ที่ผ่านมา W3สถาบันมาสเตอร์ ออฟ ไวน์ (The Institute of Masters of Wine) ประกาศรายชื่อมาสเตอร์ ออฟ ไวน์ (Masters of Wine =MW) น้องใหม่ที่มีสิทธิ์ใช้ MW ต่อท้ายชื่อได้ จำนวน 6 คน จาก 6 ประเทศ เป็นชาย 5 หญิง 1 คน ประกอบด้วย Edouard Baijot MW (France), Nicholas Jackson MW (USA), Brendan Jansen MW (Australia), Jonas Röjerman MW (Sweden), Harriet Tindal MW (Ireland) และ Jonas Tofterup MW (Spain) ทำให้ปัจจุบันมีมาสเตอร์ ออฟ ไวน์ ทั้งสิ้น 384 คนจาก 30 ประเทศ

Thawatchai Tappitak

ธวัชชัย เทพพิทักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่าง ๆ รวมทั้งด้านอาหาร เคยเดินทางไปทำไวน์ในยุโรป 5 ปีครึ่ง จึงนำประสบการณ์ด้านดังกล่าวมาถ่ายทอดสู่แวดวงที่เกี่ยวข้อง นานกว่า 20 ปี เป็นกรรมการตัดสินไวน์ บาร์เทนเดอร์ ฯลฯ ปัจจุบันเป็นคอลัมนิสต์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และนิตยสาร เช่น Thailand Restaurant News,GQ,Gastrogsm ฯลฯ นอกจากนั้นยังสอนไวน์ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ------------- ข้อมูลบทความ/ภาพ/วิดีโอ ในเว็บไซต์ ThatwatchaiGURU.com เป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียน การนำไปเผยแพร่ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ (นอกจากการแชร์) ต้องได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ----------- ติดต่อ: ThawatchaiGURU@at-Bangkok.com

You may also like...